Aktuelt

Informasjon om opplæringen ved Bjørkelangen vgs

Sånn det ser ut nå, fortsetter skolen på rødt nivå fram til jul. Dette er en vurdering som blir gjort i samråd med kommuneoverlegen. Vi vil fortsette med noe undervisning på skolen og noe hjemmeundervisning for alle klasser. Elevene finner sine planer i Infokanalen i Teams. Når elevene er på skolen er det viktig at alle forholder seg til gjeldene smittevernregler.

Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres i alle klasser ved Bjørkelangen videregående skole.

Opp i høyden for å justere parabolen

Elevene i Vg2 data og elektronikk satte opp stillas for å justere parabolen.  

Studerte elgens hjerte

Elevene i biologi hadde en spennende fagdag hvor de undersøkte elghjerter.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Ny digital veiledningstjeneste for utdanning og jobb

Den nye tjenesten er gratis, og skal gjøre karriereveiledning lett tilgjengelig på nett.

Turdag med gode wraps i sekken

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangerte Vg1 Helse- og oppvekstfag en turdag fredag 9. oktober.

Livsmestring og psykisk helse på timeplanen

Elevene har hatt temaene livsmestring og folkehelse denne uka, og markerte Verdensdagen for psykisk helse fredag.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Visualiserer ideene sine

Elevene i Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (1FBA) er godt i gang med å bli kjent med fagene og fremtidens yrker.

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Til toppen