Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

- Elevene har sprudlet denne uka

Mandag 8.2 var skolen tilbake på gult nivå, og det har gått hele tre måneder siden alle elever og ansatte var samlet på skolen sist. Derfor er gleden stor når alle klasser nå kan møtes på skolen som normalt. Alle elevene jeg har hatt denne uka har sprudlet, sier lærer i kroppsøving og idrettsfag, Mads Hansen.

Tirsdag 10. november fikk Bjørkelangen videregående skole beskjed om at de var på rødt nivå. Det har vært mye digital opplæring hjemme for elevene våre siden den gang. Alle elevene har vært noe på skolen gjennom denne perioden, men mange klasser har hatt mye digital undervisning. Vi møter fornøyde elever på vei inn skoledøra, og i kantina, som nå er åpen for kjøp av mat. Med smitteverntiltak over hele skolen er det begrensninger i hvor elevene kan oppholde seg i for eksempel friminuttene, men skolen har planer for dette.   

Klikk for stort bildeIda, Inger Johanne og Silje går Vg1 FBIE og liker normale skolehverdager best. BVS I klasserommet til engelsklærer Trude møter vi Ida, Inger Johanne og Silje, tre blide jenter som går Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. De trives veldig godt med å være på skolen igjen som normalt, selv om de også har hatt en del undervisning på skolen etter nyttår. De fleste elevene liker fysisk skole bedre enn digital opplæring, er tilbakemeldingen fra både elever og lærere.

 

Klikk for stort bilde Maja Ozog fra 2STB er elevrådsleder. Nyvalgt elevrådsleder Maja Ozog sier et klart og tydelig "ja", når hun får spørsmålet om det er godt å være tilbake som normalt. - Det er veldig fint å møtes igjen, og alle er glade for å se hverandre igjen i klasserommet. Det er god stemning, og vi er fornøyde nå. Og på helse- og oppvekstfag er de kjempegode på smittevern! Det så jeg da jeg var innom for å hilse på klassene der. Maja ble nylig valgt gjennom et digitalt elevrådsledervalg i Teams.

 

 

Klikk for stort bildeElevene i 1HEA har yrkesfaglig fordypning denne uka, og er fornøyde med varierte skolehverdager på skolen. BVS Også elevene i Vg1 helse- og oppvekstfag liker best å kunne ha en normal skolehverdag, med undervisning på skolen. De forteller at det har vært en del ensformige dager hjemme med skjermen de siste månedene, selv om det er uvant å stå opp tidlig og reise til skolen om morgenen. Yrkesfagelevene har vanligvis en del praksis nå i disse dager, men skolen har i stedet laget gode opplegg i klassene med yrkesfaglig tilnærming. For eksempel har elevene i grupper hatt ansvar for en dag hver opp mot forskjellige yrker. Medelevene har vært brukerne, og spilt rollespill. I dag fyrte de opp bålpanna og serverte grillpølser til medelevene/brukerne i rollespillet. Lærer Kine Arnesen påpeker også at det er viktig for deres fremtidige yrke, det å være sammen fysisk. - Vi opplever god stemning og jeg ser jo hvor viktig og godt det er for lærere og elever å se hverandre fysisk, sier hun.


Lærerne trives også bedre med å se elevene ansikt til ansikt. De er også glade for å treffe kolleger igjen. Lærer på idrettsfag, Mads Hansen, forteller hvordan uka har vært: - Alle elevene jeg har hatt i løpet av de første dagene på gult nivå har sprudlet! Virker som de har gledet seg masse til å komme nærmere en normal hverdag. Synes selv også at det har vært hyggelig å se kollegaer og elever hver dag denne uken.

Skolelederne har også måttet forholde seg til mange nye beskjeder fra kommune og myndigheter hele dette skoleåret, kaste seg rundt og lage nye planer etter gjeldende smittevernregler og har også funnet alternative måter å avholde foresattemøter og den årlige Åpen kveld. Tirsdag ble digital åpen kveld arrangert, og kommende uke arrangeres foresattemøter digitalt. Ingen tvil om at den digitale kompetansen har økt kraftig blant alle ved skolen.

Til toppen