Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Fredag 27.11 er det aksjonsdag for skolens bistandsprosjekt Tumaini

"Uten vann er det ingen som kan" er årets parole for Tumaini. Fokus-uka avsluttes fredag 27.11 med aksjonsdag, hvor elevene jobber til inntekt for skolens bistandsprosjekt. 

Hele uke 48 er det fokusuke med Tumaini som tema på Bjørkelangen vgs. Parolen i år har komiteen blitt enig om at skal være "Uten vann er det ingen som kan". 

Vil bygge brønn og administrasjonsbygg for pengene som samles inn
Forrige år var vann hovedfokuset, og dette videreføres i år også. Med pengene vi samler inn i 2020 ønsker vi å fortsatt fokusere på vann for å sikre familiene rundt prosjektområdet vann, samt bygge en brønn for de nærmeste beboerne og vann til å dyrke mat på jordet vi har kjøpt. På dette jordet vil det dyrkes mat til skolene og barnehjemmet. Om det dyrkes mye kan hende dette blir en ekstra inntektskilde til skolene. I tillegg er det viktig for oss å få opp et administrasjonsbygg. Det vil si et sted der lærerne har sitt eget arbeidskontor og et sted å ta imot foreldre og studenter. Dette er spesielt viktig fordi «ministry of education» kommer innom for å sjekke hvilke arbeids- og læringsforhold som opprettholdes, og slik at lærere har et sted å ta imot elever og foreldre. 

I disse tider sliter befolkningen i Giribe i Kenya med å få nok mat, de strenge koronarestriksjonene og ikke minst flom som ødelegger hus og gjør at folk må flykte. Vi vil derfor hjelpe så mye som mulig under disse vanskelige forholdene.  

På skolen vår har vi for første gang en fokusuke i forkant av aksjonsdagen fredag 27. november, hvor alle klasser har opplegg knyttet til bistandsprosjektet Tumaini. Det er opplæring i form av oppgaver og samtaleemner, og praktisk arbeid på kjøkken og verksted, alt med Kenya og bistandsprosjektet Tumaini som utgangspunkt. Elevene har jobbet i grupper og individuelt. I noen klasser har arbeidet resultert i veggplakater eller et måltid god mat.

Se bilder fra fokusuka vår her: 

 

Opplegg har også dreid seg om for eksempel å drøfte Kenyas styreform sammenliknet med Norge, forskjeller i kjønnsrollene i Kenya og Norge og sammenlikning av infrastruktur i de to landene. Spørsmål som "Hvordan det er å være ungdom i et afrikansk land med en usikker framtid?" og "Hvordan Corona påvirker et land som Kenya sammenliknet med Norge?" har vært diskutert. Uten tvil er utdanningsmulighetene i Kenya, og byen Giribe, svært annerledes enn hos oss, og hva tenker elevene om dette? BVS-elevene har også fått se hvor Kenya med Nairobi og Victoriasjøen ligger på kartet, og blitt presentert for hvilke land er nabolandene osv. 

Elev i 2BUA (barne- og ungdomsarbeider) Lea Bautz Schultz var med til Kenya i vinter, og hadde en presentasjon om besøket i sin klasse. Hun tror det er mye lettere å komme gjennom med et budskap når tilhørerne får vite om forholdene der direkte fra en som har sett dette med egne øyne. Hun sier at klassen hennes responderte bra på presentasjonen og håper de sammen kan bidra til at barn og unge i Giribe får det bedre.

Fredag vil elevene være i arbeid for å samle inn penger til prosjektet. Dessverre kan ingen være bøssebærere eller selge ting ved butikkene i år, men vi håper likevel at alle har skaffet seg arbeid og kan tjene 300 kroner, noe som vil være et viktig bidrag til å gjøre livet i Giribe bedre for mange mennesker.

Les mer om Tumaini og se filmen fra besøket elever og ansatte hadde vinteren 2020 her.

Til toppen