Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Maja Ozog er valgt til ny elevrådsleder

I dag har skolen hatt elevrådsledervalg. Det var to kandidater som stilte, Maja og Caroline.

Maja Ozog fra 2STB er valgt til ny elevrådsleder, hvor også Caroline Larsen Engen fra 1STB stilte som kandidat. Vi gratulerer Maja!

Valget ble avholdt på Teams. Leder og nestleder fra årets elevrådsstyre sa litt om hva de har gjort, og de to kandidatene presenterte seg selv. Begge kandidatene har erfaring med elevrådsarbeid fra tidligere.

Til toppen