Studerte elgens hjerte

Elevene i biologi hadde en spennende fagdag hvor de undersøkte elghjerter.

Programfaget Biologi 1 er et tilbud innen programområde realfag på studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg2-elevene som tar dette faget i år hadde nylig en spennende undervisningsøkt på lab'en. Lærer Marthe Bråthen Lund hadde fått tak i elghjerter som elevene skulle dissekere, og elevene syntes denne oppgaven var interessant og lærerik. De undersøkte, målte, veide og studerte elghjertene. Avslutningsvis skrev de forsøksrapport om funnene.

Til toppen