Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Yrkesrettet undervisning med rollespill på helse- og oppvekstfag

Elevene på helse- og oppvekstfag har hatt forskjellig opplegg i uka med yrkesfaglig fordypning (YFF). De har blitt utfordret på oppgaver som kan vente dem i fremtidig yrkesliv.

Elevene har i grupper hatt ansvar for en dag hver opp mot forskjellige yrker. Medelevene har vært brukerne, og spilt rollespill. To dager har det vært kjøkkendag for Helsefagarbeidere, og hatt aktiv dag med ballspill og grilling for Barne- og ungdomsarbeidere.

Elevene har hatt ansvar for å lage aktiviteter rettet mot yrket, opp mot selvvalgte mål, og aldersgrupppe. 1HSA har hatt kjøkkenøkt, aktiviteter i idrettshallen, kino og spill gjennom uken. De har møtt utfordringer som man kan møte på i yrkene de er på vei til å utdanne seg innen. Elevene har selv spilt rollespilll og utfordret gruppen som har hatt ansvar for dagen. Erfaringen etter uken er at det var krevende, men morsomt, og de opplevde at de fikk en smakebit på hverdagen i de forskjellige yrkene.

Til toppen