Elevråd og allmøte

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. Elevrådet på Bjørkelangen Videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere tidligere år har elevrådene på skolen vært svært aktive, og nå ønsker vi med ny forretningsorden, å finne tilbake til denne gamle gløden for et aktivt elevråd, med positive og engasjerte elever. 

Elevrådsstyret 

Elevrådsleder - Joachim Gillerdalen, 3STA
Nestleder - Ingrid Høgne, 3STB
Komitéansvarlig - Martine Nadden Weum, 3STA
Informasjonsansvarlig - Frida R. T. Kristiansen, 2STC
Aksjonsansvarlig Tumaini - Johanne Bernhus, 2IDA
Skolemiljøansvarlig - Anna Marie Orsos Ukvitne, 2HEA
Sekretær - Synne Moen-Duran, 3STA
Økonomiansvarlig - Hedda Holtet, 2STB

Klikk for stort bildeElevrådsstyret stiller opp for deg. Trine Borg-Heggedal  

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller tillitseleven i din klasse.

Tillitselever er medlemmer i elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet. I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året.

Elevrådet


Les om Elevrådets satsing skoleåret 2020/2021.

 

Lederutviklingsprogram

I samarbeid med Skedsmo videregående skole har Bjørkelangen videregående skole utviklet et lederutviklingsprogram for elevrådsstyrene ved de to skolene Dette er modulbasert med 2 moduler høst og 2 moduler vår. Avhengig av når nye styrer velges ved skolene, vil det variere hvor mange av modulene styremedlemmene får mulighet til å delta på.

  • Ledelse og lederrollen
  • Demokrati og medvirkning
  • Kommunikasjon, møtekultur og møteledelse
  • Konflikthåndtering

Les om vårt elevrådsseminar høsten 2020.

  • Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.
  • Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Les mer om elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

Plan for elevrådets møter

  • Møter i elevrådet (kommer)
  • Møter mellom rektor og elevråd (kommer)

Sakslister og møtereferater

  • Se saker og møtereferater fra elevråd og allmøter (lenke kommer)

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven

Til toppen