Elevrådet

Elevrådet på Bjørkelangen Videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere tidligere år har elevrådene på skolen vært svært aktive, og nå ønsker vi med ny forretningsorden, å finne tilbake til denne gamle gløden for et aktivt elevråd, med positive og engasjerte elever.

 

Elevrådsstyret 

Elevrådsleder - Joachim Gillerdalen, 3STA
Nestleder - Ingrid Høgne, 3STB
Komitéansvarlig - Martine Nadden Weum, 3STA
Informasjonsansvarlig - Frida R. T. Kristiansen, 2STC
Aksjonsansvarlig - Johanne Bernhus, 2IDA
Skolemiljøansvarlig - Anna Marie Orsos Ukvitne, 2HEA
Sekretær - Synne Moen-Duran, 3STA
Økonomiansvarlig - Hedda Holtet, 2STB

Klikk for stort bildeElevrådsstyret stiller opp for deg. Trine Borg-Heggedal  

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder.

Les om Elevrådets satsing skoleåret 2020/2021.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Lederutviklingsprogram

I samarbeid med Skedsmo videregående skole har Bjørkelangen videregående skole utviklet et lederutviklingsprogram for elevrådsstyrene ved de to skolene Dette er modulbasert med 2 moduler høst og 2 moduler vår. Avhengig av når nye styrer velges ved skolene, vil det variere hvor mange av modulene styremedlemmene får mulighet til å delta på.

  • Ledelse og lederrollen
  • Demokrati og medvirkning
  • Kommunikasjon, møtekultur og møteledelse
  • Konflikthåndtering

Les om vårt elevrådsseminar høsten 2020.

Til toppen