Elevrådets satser i år på dette

Her kan du lese om elevrådets satsing skoleåret 2020/2021.

 Klikk for stort bildeElevrådsstyret jobber for at alle skolens elever skal ha det bra på BVS. Trine Borg-Heggedal  

Kjernesaker 

Elevrådsstyret har valgt ut fire kjernesaker som vi ønsker å jobbe aktivt med dette året. Den første saken gjelder trygghet og samhold. Vi ønsker at alle elever på BVS skal bli sett og for å få til dette ønsker vi en utvidet fadderordning. Vår andre kjernesak handler om profilering. For oss er det viktig at elevrådsstyret/elevrådet er synlige slik at vi kan skape gode relasjoner på tvers av klasser og oppdatere alle elever og lærere på hva vi holder på med. I tillegg ønsker vi å motivere og engasjere til elevråd, fordi vi vil fremheve hvor viktig jobb det er og for å få til dette ønsker vi å ha kontakt med ungdomsskolene rundt om i kommunen. Vår siste kjernesak dreier seg om aktiviteter. For å få til et godt og aktivt skolemiljø ønsker vi å opprette en aktivitetskomite med fokus på samhold i form av aktiviteter som f.eks. sjakkturnering.

Vår aksjon

Fra og med skoleåret 2014/15 har elevrådet ved BVS avgjort at skolen går vekk fra Operasjon Dagsverk. Vi har i stedet satset på vår egen aksjon, i samarbeid med organisasjonen Tumaini. Tumaini er en frivillig organisasjon som jobber konkret for å bedre livskvalitet til barn, ungdom, enker og familier i Kenya ved å sikre dem utdannelse, helse og trygghet. Vi i elevrådsstyret og Tumaini-komiteen er stolte av BVS sin årlige aksjonsdag hvor elevene bidrar med å samle inn midler, som alle går direkte til helse- og utdanningsmuligheter i Giribe, Kenya. Denne ledes av flotte elever i skolens Tumainikomité. I vinterferien reiste en delegasjon fra Bjørkelangen og Kjelle videregående til Kenya og besøkte prosjektet. Les om skolens bistandsprosjekt her.

Komiteer

Under ledelse av komitéansvarlig har vi flere komiteer her på skolen. Disse komiteene jobber med flere forskjellige ting, men har i utgangspunktet et område de jobber på. Foreløpig har vi for eksempel tema/fest-komiteen, Tumaini-komiteen og "Do-nytt"-komiteen, som gir ut skolens veggavis.

Skolemiljø

Med stillingen skolemiljøansvarlig, som kom inn i elevrådsstyret i 2019, ønsker vi å få et enda bedre miljø på Bjørkelangen videregående skole. Vi vil at flest mulig skal føle seg trygge både i og utenfor klasserommet. Både karakterer og vår psykiske helse blir påvirket av hvordan vi har det på skolen. Da er det utrolig viktig at noen jobber for at miljøet skal være best mulig. I år, 2020, skal denne stillingen få en større rolle enn fjoråret og aktivt jobbe for en bedre skolehverdag for elevene.
 

Til toppen