Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Demens og alderspsykiatri

I samarbeid med Fagskolen Viken tilbyr vi fagskoleutdanning i Demens og alderspsykiatri (60 studiepoeng) som deltidsstudium over to år.

Klikk for stort bildeDemens og alderspsykiatri Bjørkelangen vgs  

Innhold i studiet Demens og alderspsykiatri


Målgruppe
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis).

Omfang
Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 60 studiepoeng.

Økonomi
Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Mål for fagskoleutdanning
Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Yrkesutøvere med fagskole i Demens og alderspsykiatri, skal ha grunnleggende omsorgsevne til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Yrkesutøveren skal ha kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for personer med demens og alderspsykiatri med vekt på individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens nærmeste relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.

Søknad
Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Viken sine nettsider. 

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post eller på telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart
Mer info kommer.

Til toppen