Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Kreftomsorg og lindrende pleie

I samarbeid med Fagskolen Viken tilbyr vi fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng) som deltidsstudium over to år.

Klikk for stort bilde Bjørkelangen vgs   

Innhold Kreftomsorg og lindrende pleie


Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. Studiet gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid, konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. 

Målgruppe
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag, eventuelt tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis).

Omfang
Deltidsopplæring over 2 år organisert med faste undervisningsdager. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 60 studiepoeng.

Økonomi
Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad
Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post eller telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart
Mer info kommer.

Til toppen