Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/bjorkelangen-vgs.

Oppvekstfag

I samarbeid med Fagskolen Viken tilbyr vi fagskoleutdanning i Oppvekstfag (60 studiepoeng) som deltidsstudium over to år.

Klikk for stort bildeFagskole oppvekstfag gir nyttig kompetanse Bjørkelangen vgs  

Innhold i studiet Oppvekstfag


Målgruppe
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag, eventuelt tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis).

Omfang
Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 60 studiepoeng.

Økonomi
Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler

Mål for fagskoleutdanning
Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsek­toren, utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0-18 år samt kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Søknad
Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Viken sine nettsider.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post eller på telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Til toppen